Stress release treatment

  • Stress Release Treatment

Bij deze massage krijgt u een voetenpakking met een echt anti-stress mineraal: magnesium. Tijdens de massage van uw rug, nek en schouders kan de pakking zijn werk doen. Om het effect van de pakking te versterken worden als afsluiting de voeten gemasseerd.

Bij de behandeling van 55 minuten krijgt u tijdens het inwerken van de pakking een uitgebreidere massage, waarbij ook het hoofd en gezicht aan bod komen.

0 Winkelwagen Totaal  0,00